Mesures davant la COVID-19 per les festes de Nadal

22/12/2020

Aquest any, fem un Nadal diferent, tinguem cura de nosaltres mateixos i dels que tenim a prop. Les festes de Nadal tenen un caràcter molt familiar, són dates assenyalades del calendari en què ens trobem amb la família i els amics al voltant d’una taula per celebrar les festes, compartir àpats, donar la benvinguda a l’any nou i passar una bona estona amb la canalla fent cagar el tió o esperant els Reis. Però enguany hem de prioritzar la prevenció i la seguretat. El risc de contagi augmenta en espais tancats, durant els àpats per la proximitat i pel fet de no dur mascareta.

La mascareta, la distància, la higiene, la ventilació i evitar trobar-nos amb persones que no són de contacte habitual, tant pel que fa a familiars com a amics, són els nostres protectors. Seguiu aquestes recomanacions i consells per aconseguir un Nadal segur.

 

La bombolla de Nadal

La bombolla de Nadal està formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans o amics que viuen a prop del domicili. 
Cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb qui celebrarà el període nadalenc, tenint en compte aquestes recomanacions:

 • 
 Les trobades amb familiars o persones properes per als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i 1, 5 i 6 de gener de 2021 estan condicionades al fet que no se superi el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i que no se superin les dues bombolles de convivència.

 • La resta de dies les trobades han de ser de 6 persones com a màxim.

 • Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual, com ara familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte. 

 • En les reunions socials s’ha d’evitar coincidir amb persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). 

 • En totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla de convivència s’ha de relacionar com a màxim amb dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. 

Els àpats de Nadal

 • Els àpats s’han de fer prioritàriament amb la bombolla de convivència, i si s’amplia, només amb persones properes i de contacte habitual, mai amb persones que faci molt temps que no hem vist o no hi hem tingut contacte.

 • En els àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener no es pot superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents, i no es pot superar el nombre màxim de dues bombolles de convivència.

 • S’han de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte. 

 • Sempre que sigui possible, es recomana que les reunions i trobades es facin a l’aire lliure. 

 • En trobades en espais tancats cal garantir una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant la trobada (mantenir obertes les finestres), i ventilar abans i després d’utilitzar els espais. 

 • Està prohibit consumir aliments o begudes en les trobades a l’espai públic. 

 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència. 

 • Feu un ús constant de la mascareta mentre no consumiu i seguiu les pautes d’higiene de mans. 

 • A taula, cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. 

 • Eviteu que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com ara cuines). 

 • Eviteu compartir estris. 

 • Extremeu la higiene en l’ús dels lavabos i afavoriu-ne la ventilació. 

 • És convenient limitar la durada de les reunions.

 • La distància mínima a taula entre persones de bombolles de convivència diferents és d’1 metre

 • Es recomana distribuir els comensals en ziga-zaga o en diagonal per evitar que quedin encarades persones de bombolles diferents

 • Reduir el temps en espais interiors i no allargar la sobretaula; substituir-la per passejades a l’aire lliure o altres activitats similars

 • Evitar cridar o cantar massa alt

 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i s’han de quedar al seu domicili complint les mesures d’aïllament.

Preparació de les trobades i celebracions

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada. Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència. És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables, com les persones grans, amb malalties cròniques o altres.

Mobilitat territorial i retorn al domicili 

 • Es recomana minimitzar la mobilitat i moure’s per l’entorn proper. 

 • Del 23 de desembre al 6 de gener, tots dos inclosos, es permeten:

- els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya a llocs de residència habitual de familiars o persones properes.


- els desplaçaments interns per anar i tornar als llocs de residència habitual de familiars o persones properes.

Confinament nocturn 

- Es flexibilitza el confinament nocturn.

Per a la nit de Nadal i la nit de Cap d’Any comença a les 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament, i no a les 22.00 h com està previst per a la resta de dies. Per a la nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 23 h.

Restauració 

 • L’horari de servei i consum en els establiments és de 7.30 a 9.30 h i de 13 a 15.30 h.

 • Fora d’aquest horari, l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23 h o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22 h. 

 • Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, es permeten 6 persones per taula o grups de taules sempre que corresponguin a un màxim de dues bombolles de convivència. Aquesta limitació no afecta els casos d’una única bombolla de convivència. La resta de dies serà de 4 persones per taula, o bombolles de convivència.

 • No es permet l’obertura d’establiments de restauració ubicats a l’interior de centres comercials.

Es recomana:


 • Evitar música elevada que afavoreixi que la clientela hagi de cridar (generació de més aerosols). 

 • Utilitzar les terrasses i els espais a l’aire lliure de forma preferent. 

 • Reforçar la ventilació dels establiments.

Comerç i fires de Nadal

 • Es recomana que l’activitat comercial es faci amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on sovint hi ha molta afluència. 

 • El temps de permanència a l’interior també és important. 

 • Avanceu les compres o eviteu fer-les físicament en els períodes en què habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions. 

 • Practiqueu la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. 

 • Eviteu tocar superfícies innecessàriament. 

 • Les fires i mercats de Nadal només es podran desenvolupar si es garanteix un espai perimetrat i amb control d’accessos per assegurar una superfície de 2,5 m2 per persona, evitar les aglomeracions i complir els aforaments màxims establerts per la normativa i la resta de mesures previstes al pla sectorial corresponent. 

 • L’aforament de comerços i centres comercials és d’un 30%.

Trobades amb persones que viuen en residències 

Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i ho estableixi així el Departament de Salut per a cada cas concret.

 • 
 Es permet la sortida de les persones residents per a trobades amb els familiars als domicilis especialment els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener. També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes en el protocol sectorial). 

 • S’han de reforçar i garantir les mesures de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de mascareta i ventilació. 

 • No podran sortir persones residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticades o siguin contacte d’un cas. Tampoc no podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions. 

 • Les persones que visitin els residents o bé que els acullin als domicilis hauran de tenir una cura especial durant els 7 dies anteriors a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.

Actes de cultura popular, tradicionals, esportius i altres 

 • Les activitats de cultura popular, tradicionals, esportives i altres queden condicionades al fet que s’evitin les aglomeracions.

 • Les activitats de cultura popular i tradicionals han de ser estàtiques. 

 • Només es podran dur a terme les activitats que siguin perimetrades, amb control d’accessos i amb cita prèvia. En els espais interiors, el públic hi ha d’assistir amb seient preassignat i ha d’estar assegut durant tota l’activitat. En espais a l’aire lliure, es permet la mobilitat del públic sempre que el control d’accessos i de fluxos preservi la distància de seguretat d’1,5 m entre grups i una superfície mínima de 2,5 m2 per persona.

 • Cal respectar la limitació establerta de grups de 6 persones com a màxim. 

 • Les proves esportives seran les incloses en el calendari oficial i amb la participació d’esportistes federats o professionals.

 • No estan permesos els parcs de Nadal ni altres activitats similars.

Actes i cerimònies

 • Els actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres han de limitar l’assistència al 30% de l’aforament i a un màxim de 1.000 persones, sempre que siguin a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (annex 1 de la Resolució SLT/3268/2020), el control d’accessos i aglomeracions (annex 2 de la Resolució SLT/3268/2020) i amb els assistents asseguts.

 • En la resta d’actes i cerimònies (els que no tenen ventilació reforçada) es manté el 30% d’aforament i 500 persones com a màxim. 

 • Els horaris hauran d’ajustar-se al confinament nocturn.

Transport públic

El transport mantindrà una freqüència elevada en els dies i períodes de més mobilitat.