Millora dels espais verds de Pals

01/03/2023

S'han fet tasques de substitució de l'arbrat i de renovació d'una rotonda.

L'Ajuntament de Pals continua amb les tasques de manteniment dels espais verds del municipi. Cada any es duen a terme accions programades per a la millora de diferents nuclis del poble. Enguany s'ha renovat l'arbrat de la zona de la Llevadora i del carrer Aniceta Figueras. S'han substituït els escocells d'arbres que havien mort anys enrere o que s'havien arrencat perquè suposaven un perill pels vianants. L'actuació s'ha fet amb l'objectiu de crear espais més amables, que convidin a gaudir de la passejada a l'hora que generen ombra, especialment, en èpoques de molta calor. A més, l'arbrat millora la qualitat de l'aire i genera espais de respir en zones urbanitzades.

També s'han dut a terme obres en la rotonda de bombeig entre el carrer Pirineus i el carrer del Golf per fer-la més amable i adaptar-la a l'entorn.

  • Millora dels espais verds a Pals
  • Millora dels espais verds a Pals
  • Renovació de la rotonda