Millores a voreres i arbrat de la vila 

14/07/2022

Actuacions de millora al municipi amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i l'acessibilitat.

L’Ajuntament de Pals ha dut a terme, com cada any, una sèrie d’accions per a millorar l’accessibilitat a voreres del municipi, dins el pla de millora d’espais públics que pretén facilitar a tots els veïns i veïnes l’ús de les voreres i la via pública i que cada any millora un tram de la vila per no deixar enrere cap punt del territori.  

S’han arreglat les voreres que es trobaven en mal estat i que suposaven un perill per als vianants, a la vegada també s’ha aprofitat per a plantar nou arbrat a la zona, aconseguint que aquesta sigui més verda i amigable per als veïns i visitants.   

Dins d’aquest marc d’actuacions, ara en temporada alta i amb gran afluència a les nostres platges, també s’han reparat les voreres de la zona de la platja i s’han realitzat els passos adaptats a l’avinguda Arenals. Aquest seguit de mesures pretén apropar la platja a tots els usuaris i facilitant-ne l’accés. A més, diverses zones del municipi han estat reasfaltades.