Nota aclariment poda arbres

19/05/2020

En data 2 de maig de 2020 els grups de l’oposició de l’Ajuntament de Pals (Compromís amb Pals i PSC) van presentar una instància en la que es feia denúncia d’una tala massiva d’arbres a la zona de Rodors i als Jonquers de la Platja de Pals, insinuant motivacions urbanístiques, argument que és del tot fals. Arran d’aquesta denúncia, l’Ajuntament de Pals ha incoat el corresponent expedient administratiu per tal d’aclarir els fets denunciats.

El primer pas que es va dur a terme va ser posar-nos en contacte amb la regidora de l’oposició del grup Compromís amb Pals, per tal que concretés amb exactitud la situació geogràfica de les tales denunciades, ja que no estava geo-localitzada a la informació de la instància presentada. La regidora no va saber situar la ubicació exacta de la parcel·la on es trobaven acumulades les restes vegetals, ja que tal com va afirmar, va presentar la denúncia a partir d’un missatge que va rebre al seu telèfon mòbil.

Un cop rebuda la geolocalització, el tècnic municipal de l’Àrea de Medi Ambient va realitzar una visita a la parcel·la on es trobaven les restes vegetals i va comprovar que es tracta de branques d’arbres de diferents diàmetres. Les restes vegetals que s'han anat apilonant en un camp i que esmenten a la denúncia, són producte d'una poda de branques i de la retirada d’arbres caiguts pel temporal Glòria, durant el mes de gener de 2020, a les instal·lacions del Golf de la Platja de Pals, feines que són necessàries per mantenir aquest espai esportiu en condicions i reduir el risc de foc que suposa l'existència de vegetació i arbrat mort.

D’altra banda, de l’informe tècnic també es desprèn que aquestes tasques es van dur a terme després del temporal Glòria i no durant l’estat d’alarma. Durant l’estat d’alarma aquestes restes van ser transportades a una empresa generadora d’electricitat per crear biomassa i potenciar així les energies renovables.

El 12 de maig, l’alcalde del municipi, el regidor de Medi Ambient i el tècnic municipal, van realitzar una visita al Golf de Pals, on es va poder comprovar que hi havia diferents arbres caiguts, sense causa imputable a l’acció humana i que no hi havia cap indici de tala d’arbres.

Com a resultat de l’informe tècnic elaborat per tal d’esbrinar i aclarir les acusacions formulades pels grups de l’oposició, cal destacar les conclusions de l’informe:

«Primera. No hi ha hagut cap tala massiva d’arbres al paratge de Rodors i als Jonquers durant l’estat d’alarma, com es denunciava a la instància del 2 de maig de 2020.

Segona. Les restes vegetals de la finca identificada a la denúncia, provenen d’una poda d’arbres i retirada d’arbres caiguts pel temporal Glòria, durant el mes de gener de 2020, a les instal·lacions del Golf de la Platja de Pals.

Tercer. La poda d’arbres i la retirada d’arbres caiguts no resten subjectes a llicència urbanística municipal.».

Des de l’Ajuntament de Pals vetllem per tal que les coses es facin correctament i lamentem que s’utilitzi la mentida per manipular els fets. Aquestes actituds gens rigoroses perjudiquen notablement la bona imatge del nostre estimat poble.