Pals en fase d'excepcionalitat amb motiu de la greu sequera

05/05/2023

El Consell d'Administració de l'ACA ha aprovat dimecres 1 de març l'entrada en aquesta fase.

  • Pals és un dels municipis en situació d'excepcionalitat

Aquest canvi d'escenari comportarà que hi hagi 224 municipis, entre ells Pals, en situació d'excepcionalitat, de 15 comarques, i prop de 6 milions d'habitants.
L'entrada en l'escenari d'excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.
També hi ha una reducció de la dotació d'aigua mitjana per habitant i dia. Si en l'escenari d'alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.

Es pren aquesta mesura pel risc de desabastament i perquè ens apropem a la primavera amb un volum de reserves molt baix (27%) i sense que s'hagin recuperat, a causa de la falta de pluges.

MESURES
En situació d'excepcionalitat s'estableix una reducció de la dotació d'aigua mitjana de 230 litres per habitant i dia. Aquest cabal inclou activitats econòmiques i comercials.

L'aigua potable per ompliment queda limitat a:
• El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.
• En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d'infants.
Les limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.
L'entrada en l'escenari d'excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d'aigua en alguns usos:
• 40% de reducció de l'aigua per a usos agrícoles. A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.
• 15% de reducció de l'aigua per a usos industrials.
• Reducció de l'aigua per a usos lúdics: 15% en usos assimilables / 50% en el reg.
• Prohibició del reg de zones verdes públiques i privades (S'aplicarà el reg de supervivència. Només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores amb la mínima quantitat d'aigua indispensable de vuit de la tarda a 8 del matí.
• Es manté el reg destinat a la pràctica federada de l'esport en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m³ per hectàrea al mes i complint la resta de limitacions que digui l'ens local.
• Prohibició de neteja de carrers amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d'un accident o d'un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d'aigua indispensable. També es permet la neteja d'aparadors i finestres amb galleda i esponja.

La prohibició del reg en excepcionalitat no s'aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora.

Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel seu manteniment.

 

Informació addicional

  • sequera