Pals és una de les poblacions  escollides per a l’Enquesta de violència masclista de Catalunya 2021 

17/11/2021

Durant els mesos de novembre i desembre és possible que alguns veïns de Pals rebeu una trucada del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per fer l’Enquesta de violència masclista de Catalunya (EVMC) de l’any 2021.  

Aquest estudi es du a terme a través d’una enquesta telefònica a una mostra representativa de la població d’aproximadament 10.000 dones de 16 i més anys residents a Catalunya.  

L’EVMC consisteix, en relació amb la mostra de dones, en una entrevista sobre les seves experiències personals com a víctimes de la violència masclista i sobre les seves percepcions en aquest àmbit.  

A més, es farà una enquesta, també telefònica, a una mostra representativa de la població, per conèixer les seves percepcions i valors en aquest àmbit.  

  • Enquestes telefòniques