Pals estrenarà enllumenat el 2020

09/03/2020

Aquest mes de març comencen els treballs de substitució de l’enllumenat públic de Pals per canvi a tecnologia LED.

El nou enllumenat representarà un estalvi d’un 62% del consum actual, i una reducció de l’emissió de 287 Tn CO2 eq/any.

Amb l’ajut FEDER atorgat a l’Ajuntament de Pals i la Diputació de Girona es preveu renovar totes aquelles lluminàries de vapor de sodi per lluminàries de tecnologia LED, molt més eficients energèticament. L’execució d’aquest projecte representa una inversió de 415.584,54 (sense IVA), el 50% d’aquest import ve finançat per fons europeus, el 25% és assumit per la Diputació de Girona, mentre que l’Ajuntament de Pals ha d’assumir el 25% restant i l’IVA repercutible de tot l’import. A part de la substitució de les lluminàries, el projecte inclou la gestió energètica integral, en què l’empresa adjudicatària serà responsable de mantenir un consum anual objectiu de les instal·lacions d’enllumenat (control energètic, gestió de la instal·lació i control de nivells lumínics). Així mateix es contempla el manteniment preventiu de les instal·lacions i una garantia total per reparacions.

Entre aquest mes de març i el mes de setembre s’aniran substituint tots els punts de llum existents de VSAP.