Preinscripció de l'ESTIU-2021 a l'EMB Quermany petit

25/05/2021

El període de preinscripció de l'ESTIU-2021 a l'EMB Quermany petit comença l'1 de juny fins l'11 del mateix mes.

Les places disponibles per a l'estiu 2021 són les següents:

ANY PLACES DISPONIBLES AULA
Infants nascuts el 2021 0 nadons (- 1 any)
Infants nascuts el 2020 2 1-2 anys
Infants nascuts el 2019 5 2-3 anys

 

La preinscripció ESTIU-2021 es farà telemàticament seguint les instruccions següents:

  • Descarregar el formulari de preinscripció i emplenar-lo.
  • Adjuntar la documentació acreditativa que se sol·licita en els diferents casos. 

La documentació s'ha de presentar entre l'1 i l'11 de juny a través del correu electrònic: quermanypetit@suara.coop

En casos excepcionals i amb cita prèvia, es podrà fer de forma presencial a l'escola bressol trucant al 972 667 298 o al 697 430 251.

 

Documentació identificativa

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

  • Original i còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, al resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutorao guardador o duardadora de fet) o, si la personal sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'orígen.

Documentació acreditativa del criteri o els criteris de prioritat

Les persones que el·leguen el compliment d'un o més criteris de perioritat (generals i complementari) han de presentar la documentació que a s'indica en cada criteri.