Què cal fer després de l’actualització del nomenclàtor municipal?

29/11/2023

Des de fa uns dies i durant les properes setmanes es col·locaran les plaques de nomenclatura de carrers i números als habitatges seguint les condicions de la memòria descriptiva i constructiva d'aquesta primera fase que inclou la zona de la Platja de Pals, Rodors, Mas Tomasí i una part dels Masos de Pals. En una propera fase, que s'iniciarà l'any que ve, s'actuarà a la resta de zones.

Aquest és un projecte complex i imprescindible per ordenar el municipi, sobretot a les urbanitzacions i a la platja. Des de l'Ajuntament de Pals ja s'està actualitzant les adreces al padró d'habitants i també els tributs com l'IBI o les diferents taxes municipals. Aquesta informació també s'actualitzarà els propers mesos per part dels principals navegadors i mapes.

En cas que es detecti algun error durant aquest procés us preguem que se'ns comuniqui per tal que els serveis tècnics i la direcció de l'obra ho verifiquin i ho solucionin si és el cas.

Una vegada finalitzat tot aquest procés i pel que fa als subministraments, es pot demanar un certificat d'equivalència on es farà constar l'adreça o les adreces antigues i l'actual. Pel que fa als documents oficials caldrà demanar un volant d'empadronament quan es finalitzi tot el porcés. Aquests tràmits seran gratuïts i es podran realitzar telemàticament.

El projecte de l'actualització del Nomenclàtor municipal es pot descarregar des d'aquest enllaç.

  • Nomenclàtor