Renovació dels giratoris i l'arbrat de l'Avinguda del Grau

25/07/2021

L’Ajuntament de Pals impulsa un enjardinament de les zones verdes més sostenible.

L’Ajuntament de Pals ha impulsat una política de canvi de criteri en els seus enjardinaments de les zones verdes perquè esdevinguin més adaptades i més sostenibles sense perdre un bon nivell estètic. Es pretén fer front als efectes del canvi climàtic que fan que l’aigua sigui un element més escàs i necessari.

Pel que fa a l’estètica, en els giratoris s’ha treballat per no perdre el caràcter mediterrani. S’han introduït unes formes de composició diferent, amb masses d’arbustives i entapissat que donaran floracions escalonades tot l’any i jocs de coloracions de graves que aporten textures diverses sense perdre el caràcter estètic desitjat. S’ha treballat amb criteris de sostenibilitat ambiental mitjançant la utilització de plantes de baix consum hídric.

Així mateix, s’ha instal·lat també un reg de goteig que reduirà de forma important el consum d’aigua i els costos de manteniment.

També s’ha plantejat la implantació d’arbrat al llarg de tota l’avinguda del Grau per millorar la qualitat ambiental de l’espai i a la vegada regular la temperatura de l’aire i minimitzar la contaminació atmosfèrica.

El condicionament ha comptat amb la subvenció de la Diputació de Girona, en el marc del programa “Fons de cooperació econòmica per l’any 2021"