Reordenació de l’àrea de reciclatge a l’aparcament de Ca la Pruna

24/11/2020
  • L’Ajuntament de Pals ha realitzat modificacions a l’àrea de deixalles de Ca la Pruna fruit de les obres per condicionar l’equipament municipal que s’estan portant a terme.

Recentment s’han portat a terme els treballs per instal·lar tanques de fusta i l’àrea de reciclatge. S’han suprimit els antics contenidors soterrats, que feia anys estaven en desús i d’aquesta manera hi haurà més espai a la vorera. Aquesta millora s’ha dut a terme amb l’objectiu de millorar el servei de reciclatge per a tots els veïns i les veïnes del nucli antic de Pals.

Cal destacar que amb el tancament de fusta perimetral es pretén millorar el paisatge urbà reduint l’impacte visual dels contenidors i delimitar i protegir aquesta àrea.

Aquest nou projecte segueix la dinàmica de constant millora en la gestió dels residus que es generen a la vila, i amb el qual en els darrers anys s'han abocat esforços per reforçar de recollida selectiva, ja que ara en aquest punt s’hi poden trobar totes les fraccions.

A les fotografies adjuntes es pot apreciar la redistribució de l’espai.

D’altra banda, s’ha instal·lat un tancament de fusta a la plaça dels Masos per tal de millorar estèticament la zona de reciclatge.