Resposta de la Generalitat en relació a les queixes pels talls de subministrament elèctric

05/06/2020

Al llarg de l'any passat, Pals va patir diversos i successius talls de subministrament elèctric.

L'Ajuntament va recollir les queixes d'alguns veïns i va formular la queixa a la companyia elèctrica, el Departament d'empresa de la Generalitat, l'Agència de Consum i el Síndic de Greuges.

Després de diversos escrits, el Departament d'Empresa ha confirmat que durant el 2019 no es van assolir els paràmetres mínims de qualitat per subministrament urbà.

D'acord amb la normativa vigent, en cas que es detecti un incompliment durant dos anys consecutius, l'empresa distribuïdora està obligada a dur a terme actuacions de correcció sobre les causes que originen els problemes de subministrament durant els dos anys següents.

Actualment ja s’està portant a terme un estudi per valorar possibles futures inversions en la xarxa elèctrica del terme municipal de Pals que es portarien a terme al llarg d’aquest 2020.

L'Ajuntament seguirà de prop aquest expedient per tal que es preguin les actuacions necessàries per poder corregir questes anomalies en el servei.