Reunió de seguiment de l'estat de sequera

07/07/2024

El passat divendres es va portar a terme una nova reunió de seguiment de l'estat de sequera després de l'entrada de Pals a la fase d'alerta. Aquestes reunions periòdiques es porten a terme amb periodicitat mensual i estan formades per membres de l'equip de govern, personal de les àrees de secretaria i enginyeria, Policia Local i representants de l'empresa AGBAR.

L'entrada en estat d'alerta no ha de suposar en cap cas una relaxació total de les mesures que s'han anat aplicant els darrers mesos i que han ajudat a la contenció del consum global del municipi. Així doncs, es continuarà portant a terme un control exhaustiu dels comptadors que consumeixin més aigua i se sancionaran els consums excessius.

La dotació d'aigua mitjana per habitant i dia se situa en 250 litres. En termes generals, l'estat d'excepcionalitat suposa la reducció del 40% de l'aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l'aigua per a usos lúdics i la prohibició del reg amb aigua potable de zones verdes, tant públiques com privades. En aquestes zones només es permetrà l'aigua per mantenir viu l'arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores i durant les hores de menys insolació. Resta totalment prohibit el reg per aspersió de gespes. Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

El reompliment parcial de piscines està permès en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària i sempre dins el còmput total de 250 litres per habitant i dia.

A les granges, l'ús d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Cal utilitzar les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries.

Més informació i consells per estalviar aigua al web visor.sequera.cat