Reunió de seguiment de la sequera a Pals

12/01/2024

S'ha dut a terme la primera reunió de seguiment de la sequera d’aquest any 2024. Aquestes reunions periòdiques estan formades per membres de l’equip de govern, personal de les àrees de secretaria i enginyeria, Policia Local i representants de l’empresa AGBAR.

El límit establert per la Generalitat en estat de preemergència per sequera és de 210 litres per habitant al dia i el consum del mes de setembre a Pals va situar-se en 268 litres per habitant i dia, segons l’empresa subministradora. El esforços que ha dut a terme l’Ajuntament i la ciutadania s’han traduït en una clara reducció del consum d’aigua respecte l’any anterior. Tot i això, encara no s’han assolit les quotes establertes per l’Agència Catalana de l’Aigua, per la qual cosa Pals és un dels molts municipis sancionats pel que fa a l’excés de consum d’aigua corresponent al mes de setembre.

S’ha acordat continuar treballant d’acord amb les següents línies:

  • Reparacions a la xarxa d’abastament: s’està treballant activament en la realització de reparacions a la xarxa d’abastament d’aigua per reduïr les pèrdues i millorar el rendiment general de la xarxa d’aigua del municipi.
  • Com a continuació de les millores que la companyia distribuïdora porta a terme anualment, es prioritzarà la digitalització del 50% de comptadors que encara no ho són ja que d’aquesta manera es podrà detectar en temps real una desviació excessiva de consum i si és el cas avisar l’abonat corresponent.
  • S’aplicaran sancions econòmiques a tots aquells abonats que sobrepassin el límit actual marcat de 210 litres per habitant i dia que són de l’ordre d’un 10% del total de comptadors domèstics i d’un 20% dels grans consumidors.
  • Es tancaran les dutxes dels equipaments esportius i les fonts dels espais públics i escoles.

Agraïm als veïns l'esforç per estalviar aigua i recomanem que tothom faci un seguiment del consum del seu comptador i en cas que detecti un consum anormalment alt inspeccioni la seva instal·lació per si pogués tractar-se d'una avaria.