S'aproven les bases reguladores per a la concessió de les subvencions per al pagament del lloguer

14/05/2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya aprova les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer.

L'article 1 del Reial decret 106/2018, de 9 de març, estableix que els ajuts que preveu consisteixen, entre d'altres, en subvenciones per facilitar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer a sectors de població amb dificultats econòmiques, i que la concessió d'aquests ajuts es regeix pel que estableixen l'esmentat Reial decret, les disposicions que es puguin dictar per desplegar-lo, la normativa general de subvencions i la normativa autonòmica que sigui aplicable.

Informació addicional