S'inicien les obres d'execució del Camí Verd per a vianants i bicicletes de Pals

19/12/2023

Aquesta setmana s’han iniciat les obres d’execució del camí verd per a vianants i bicicletes de Pals. El termini de finalització és de 4 mesos.

El Projecte constructiu del camí verd (fase primera) per unir el nucli de Pals amb el nucli dels Masos de Pals va ser aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Pals el 2 de novembre de 2022. Aquest projecte definia i valorava el conjunt d’actuacions a realitzar, concentrades bàsicament en la desbrossa del terreny, el moviment de terres, la pavimentació en sauló i finalment els acabats. Cal dir també que es va realitzar d’acord amb els requeriments efectuats per la Xarxa Viària de la Diputació de Girona.

Vies Verdes de Girona ha licitat l’obra de l’execució del Projecte constructiu de carril bici per unir el nucli de Pals amb el nucli dels masos de Pals, actuació núm. 13 inclosa als " Planes de Sostenibilidad Turistica en Destino", dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la unió Europea (Next GenerationEU). Aquesta obra ha estat adjudicada a Massachs Obres i Paisatge SLU per un import de 181.332,98 Euros.

Signada l’acta de replanteig i inici d’obra, durant els propers dies es portaran a terme diferents treballs previs al terreny per tal de portar a terme el gruix principal de l’obra després de Reis.