Sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament de Pals

30/06/2020


Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 2 de juliol, a les 19.30 hores, a la sala gran del centre cívic municipal per tal de garantir la distància mínima interpersonal de metre i mig, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació de les mesures extraordinàries de l’Ajuntament de Pals per fer front a l’impacte econòmic de la crisis sanitària per la COVID-19
Exp.núm.283/2020
2. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Exp.núm.232/2020
3. Aprovació inicial de la nova ordenança de circulació i estacionament al nucli antic de Pals
Exp.núm.234/2020