Sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament de Pals

24/08/2020

Es convoca convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 2 de setembre, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

  1. Dació de compte de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions
    Exp.núm.454/2018
  2. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions (MC 2.20)
    Exp.núm.539/2020
  3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Fons de contingència (MC 4.20)
    Exp.núm.660/2020

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional