Sessió extraordinària del Ple Municipal el proper 21 de desembre

17/12/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 21 de desembre de 2021, a les 19.00 hores, i a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia següent:

1.Aprovació inicial del pressupost municipal, de les seves bases d’execució i de la plantilla de personal per a l’exercici 2022 - Exp.núm.1031/2021
2.Incoació de l’expedient administratiu per a la licitació de les obres d’urbanització de Mas Tomasí, fase VI-b, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària - Exp.núm.1054/2021
3.Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de la via verda del tram del nucli urbà als Masos de Pals - Exp.núm.827/2021
4.Aprovació de la moció de suport al model d’escola catalana - Exp.núm.1119/2021

Informació addicional