Sessió extraordinària del Ple Municipal el proper 25 de febrer

23/02/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 25 de febrer de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

1. Aprovació inicial del pressupost municipal, de les seves bases d'execució i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021. Exp. núm. 912/2020

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional