Sessió extraordinària del Ple Municipal el proper 5 de maig

30/04/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió extraordinària, pel proper 5 de maig de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

1.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 2.21). Exp.núm.323/2021

2.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit sota la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de tresoreria (MC 3.21). Exp.núm.324/2021

 Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional