Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 23 de setembre

20/09/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 23 de setembre de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
  2. Dació de compte del Decret núm.708/2021, de 10 de setembre, pel qual s’acorda l’extinció del contracte de treball de la senyora Eva Oller Martínez per causes objectives de caràcter organitzatiu - Exp.núm.594/2021
  3. Dació de compte del Decret núm.717/2021, de 14 de setembre, en virtut del qual es nomena el senyor David Ribera Pérez funcionari interí de l’Ajuntament de Pals per a ocupar una plaça de tècnic d’esports - Exp.núm.767/2021
  4. Verificació del text refós de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Pals en l'àmbit d'actuació delimitat pels carrers Avi Rajoler, Aniceta Figueres i de la Fàbrica, 4 - Exp.núm.1010/2019
  5. Aprovació del conveni de formalització amb l’Ajuntament de Pals per a la incorporació com a membre del Consorci de les Vies Verdes de Girona - Exp.núm.781/2021
  6. Mocions
  7. Assumptes urgents
  8. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional