Sessió ordinària del Ple Municipal el proper 27 de maig

24/05/2021

Es convoca el PLE de l’Ajuntament de Pals, en sessió ordinària, pel proper 27 de maig de 2021, a les 19.30 hores, i de forma telemàtica, amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de les actes anteriors
  2. Dació de compte del Decret núm.177/2021, de 10 de març, en virtut del qual es contracta la senyora Maria Encarnación López Nieto, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’interinitat per substitució, com a auxiliar administrativa de turismo. Exp.núm.217/2021
  3. Dació de compte del Decret núm.313/2021, de 29 d’abril, en virtut del qual es contracta la senyora Esther Reig del Campo, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a auxiliar administrativa de turismo. Exp.núm.381/2021
  4. Dació de compte del Decret núm.351/2021, d’11 de maig, en virtut del qual es contracta la senyora Maria Encarnación López Nieto, en règim laboral temporal i sota la modalitat d’obra o servei determinat, com a auxiliar administrativa de turismo. Exp.núm.416/2021
  5. Dació de compte del Decret núm.365/2021, de 13 de maig, en virtut del qual es nomena el senyor Marc Carbó Ibars, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça d’agent de la Policia Local. Exp.núm.418/2021
  6. Dació de compte del Decret núm.379/2021, de 17 de maig, en virtut del qual es nomena el senyor David Carbó Ribera, funcionari interí de l’Ajuntament de Pals, per a ocupar una plaça vacant d’agent de la Policia Local. Exp.núm.417/2021
  7. Mocions
  8. Assumptes urgents
  9. Precs i preguntes

Per a la realització de la sessió s’emprarà el servei de videoconferència ZOOM, mitjançant el qual es dona compliment al que preveu la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. La sessió podrà seguir-se en directe des del canal oficial de l’Ajuntament de Pals a la plataforma Youtube

Informació addicional