Sortida al carrer de nens i nenes

25/04/2020

A partir de diumenge 26 d’abril els i les menors de 14 anys poden tornar a sortir al carrer, segons ha publicat el BOE del 25 d'abril de 2020. Atès que es continua sota l’estat d’alarma decretat per la crisi sanitària per la COVID-19, les sortides a l’aire lliure dels nens i les nenes han de ser controlades, limitades en el temps i supervisades per persones adultes.

Recordeu

✅Fins a 1 km de distància del domicili

✅Fins a 3 menors amb 1 adult (progenitor, persona amb qui convisquin al domicili o persona a càrrec)

✅Entre 09.00 i 21.00, una hora al dia

✅ Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'1 km del domicili 


✅ No és permes l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives


✅ Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers mínima de dos metres.


✅Pel que fa als menors entre 14 i 18, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).