Suspensió i interrupció en els processos de selecció actualment en tràmit

17/03/2020

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat núm.67, de 14 de març de 2020, i de la incidència de la seva disposició addicional tercera, s’estableix la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic regulades per l’article 2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és a dir, l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració Local.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Pals suspèn els terminis de les tramitacions dels procediments administratius que estaven en marxa i que trobareu detallats en la nota informativa adjunta.

Aquesta suspensió i interrupció tindrà una durada màxima inicial de quinze dies des de la seva entrada en vigor. Ara bé, i de conformitat amb l’article 6 de la Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge, aquella pot prorrogar-se sempre i quan la mateixa sigui aprovada pel Congrés dels Diputats. Únicament es reprendrà el còmput dels terminis una vegada el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, perdi la seva vigència o la perdin les seves pròrrogues.

Per a més informació poden enviar un correu electrònic a l’adreça rrhh@pals.cat