Tancament per situació excepcional de la Deixalleria Municipal de Pals

17/03/2020

Mesures excepcionals a l’Ajuntament de Pals a causa del coronavirus

L’Ajuntament de Pals d’acord amb el Real Decreto 463/2020 que declara l’estat d’alarma per gestionar la crisi sanitària provocada pel COVID-19 ha decidit tancar, fins a nou avís, la Deixalleria Municipal.

La finalitat d’aquesta decisió és garantir al màxim la protecció de la salut de tots els ciutadans i ciutadanes, així com la de preservar la seguretat dels professionals.

 

🔴 Aprofitem per fer-vos unes RECOMANACIONS SOBRE LA RECOLLIDA DELS RESIDUS DOMICILIARIS PER CONFINAMENT PEL COVID-19

A l’habitació del pacient o confinat hi ha d’haver un cubell específic, preferiblement amb tapa i amb pedal d’obertura.

El material d'un sol ús utilitzat per la persona malalta o en confinament i els seus cuidadors (guants, mocadors, mascaretes), l'EPI del personal sanitari (excepte ulleres i màscara) i qualsevol altre residu del pacient o confinat, s'ha d'eliminar al cubell específic disposat a l'habitació, preferiblement amb tapa i pedal d'obertura.

La bossa de plàstic on es dipositi ha de tenir tancament hermètic i tancar-se abans de treure de l'habitació. La mascareta i les ulleres s'han de retirar fora de l'habitació del pacient o confinat, on també hi haurà un recipient a aquest efecte, de característiques similars a les descrites anteriorment i amb bossa de plàstic de tancament hermètic. Després de cada dipòsit de residus en aquestes bosses (que anomenem bosses tipus 1) aquestes s’hauran de tancar i gestionar d’acord amb el que s'indica a continuació.

La bossa tipus 1, amb els residus anteriors, podrà anar amb la fracció resta o rebuig dels residus domèstics sempre que estigui tancada hermèticament i introduïda en una altra bossa tancada hermèticament (que anomenem bossa tipus 2).

Gestió de la bossa tipus 2 amb residus del pacient o confinat

La bossa tipus 2 es gestionarà exclusivament amb la fracció resta, estant totalment prohibit dipositar-la en les altres fraccions de recollida separada (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil).