Tramitació dels comunicats de crema

17/10/2023
  • Autorització cremes

A partir del 16 d’octubre i fins al 14 de març (ambdós inclosos), totes aquelles persones que vulguin encendre foc dins el terme municipal caldrà que tramitin el corresponent comunicat de crema

Què s’ha de comunicar en aquest període?

Les activitats següents a menys de 500 metres de terreny forestal:

  • Focs d’esbarjo (foguera, foc a terra, foc de llenya o similars)
  • Cremes agrícoles

La resta d’activitats com castells de focs, correfocs, barbacoes amb carbonet vegetal, etc, no és necessari comunicar-les en aquest període.

Quan es pot començar a comunicar?

Els tràmits s’activaran el dia 16 d’octubre.

Com s’ha de comunicar?

Comunicació de foc d’esbarjo per a persones físiques i jurídiques o cremes agrícoles per a microexplotacions o petites explotacions agràries

Aquest tràmit serveix per a comunicar:

  1. Foc d’esbarjo per a persones físiques o persones jurídiques.
  2. Crema de restes vegetals agrícoles per a persones físiques o persones jurídiques que tinguin una explotació agrària i estiguin subjectes a la declaració agrària (DUN).

Novetats d’aquest tràmit:

  • S’ha de comunicar l’hora d’inici i hora final de l’activitat. L’horari de la crema de restes vegetals ha d’estar compresa entre les 06:00 i les 18:00 hores.
  • La plataforma només permet comunicar un foc d’esbarjo de durada de dos dies consecutius.

Informació important sobre el tràmit:

Hi ha un imprimible que s’ha de donar als comunicants clicant a Imprimir comunicació

En cap cas es poden cremar restes de jardineria, restes silvícoles o restes que no provinguin d’explotacions agràries, per aquests casos s’ha de demanar una autorització  que requereix d’informe específic a través del web:  https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3

Cal recordar que el telèfon d’emergències per incendis forestals a Catalunya és el 112.