Vols adaptar el nom o cognoms a la forma correcta en català?

26/05/2021

Els veïns i veïnes de Pals que vulguin modificar el seu nom o cognoms per la forma normativament correcta en català ja poden fer-ho mitjançant un tràmit fàcil i ràpid. Per fer-ho, cal omplir el formulari de sol·licitud que es pot trobar en l'enllaç següent: https://www.pals.cat/ca/arees/registre-civil/modificacio-noms-i-cognoms.

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té per objectiu fomentar la presència de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i avançar en la generalització del seu coneixement per part de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Els noms i els cognoms són elements identificadors de les persones. Per aquest motiu té una importància cabdal que els ciutadans i les ciutadanes tinguin l’opció d’adequar, mitjançant un procediment ràpid i senzill, la grafia dels noms i cognoms a l’ortografia normativa.

Segons la legislació vigent, els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a:

a. Substituir el seu nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalent en català o en aranès.

b. Fer constar la conjunció i entre els cognoms.

c. Corregir la grafia normativament incorrecta del nom.

d. Corregir la grafia normativament incorrecta dels cognoms que des del punt de vista lingüístic són d’origen català.

Informació addicional