Zona blava i funcionament càmeres durant l’estiu 2022

15/08/2022

Zona blava durant l’estiu 2022, del 15 de juny al 15 de setembre

L’Ajuntament de Pals, com cada any, prendrà mesures per regular l’aparcament al nucli antic del poble durant els mesos d’estiu, quan s’accentua l’afluència de turistes. Tot i així, com és habitual, els veïns i veïnes de Pals que estiguin al dia del pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica podran aparcar gratuïtament a la zona blava. Per gaudir d’aquest avantatge, l’Ajuntament posa a disposició dels veïns 3 tipus d’abonament:

  • Treballadors: cal disposar de contracte de treball d'una empresa amb seu a Pals.
  • Visitants i turistes: abonaments de 7, 15 i 30 dies per facilitar als usuaris l’ús de la zona blava.
  • Segones residències: estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’any 2021.

FUNCIONAMENT CÀMERES

El dia 30 de juny entraran en funcionament les càmeres sancionadores del nucli antic, fins l’1 de setembre de 2022.

En canvi, el període de restricció de l’estacionament al nucli antic començarà un dia més tard que l’activació de les càmeres, l’1 de juliol, i finalitzarà el 31 d’agost de 2022.

Els emplaçaments en què s’aplica aquesta restricció són els següents:

  • Plaça Major.
  • Plaça de l’Església (les dues), excepte els estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Places del carrer Placetes.
  • Plaça del carrer Hospital.

A la resta de llocs senyalitzats d’aquesta zona del municipi, només hi podran estacionar les persones residents del nucli antic que comptin amb la corresponent autorització (targeta d’estacionament).

  • Zona blava