Composició del consistori

El consistori municipal està constituït per un total de tres grups municipals:

  • Junts x Pals- Acord Municipal (JxP-AM) (7 regidors/es)
  • Coalició per Pals - Compromís - Candidatura de Progrés (CP) (2 regidors)
  • Som Poble - Junts - Compromís Municipal (CM) (2 regidors/es)

Junts x Pals - Acord Municipal (JxP-AM)

CARLES PI RENART

CARLES PI RENART

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte: alcaldia@pals.cat

EVA SAFONT COLL

EVA SAFONT COLL

Junts x Pals- Acord Municipal
Contacte: esafont@pals.cat

XAVIER COLL I ROVIRA

XAVIER COLL I ROVIRA

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte: xcoll@pals.cat

GLÒRIA SICARS BADIA

GLÒRIA SICARS BADIA

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte: gsicars@pals.cat

MITA SICARS BADIA

MITA SICARS BADIA

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte: msicars@pals.cat

MARIA MARTÍN ORTEGA

MARIA MARTÍN ORTEGA

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte:mmartin@pals.cat

MARTÍ DURAN I BOFILL

MARTÍ DURAN I BOFILL

Junts x Pals-Acord Municipal
Contacte: mduran@pals.cat

Coalició per Pals - Compromís - Candidatura de Progrés (CP)

MARISOL PEREA MARTÍN

MARISOL PEREA MARTÍN

Coalició per Pals-Compromís-Candidatura de Progrés
Contacte: mperea@pals.cat

NARCÍS SUBIRANA FELIU

NARCÍS SUBIRANA FELIU

Coalició per Pals-Compromís-Candidatura de Progrés
Contacte:nsubirana@pals.cat

Som Poble - Junts - Compromís Municipal (CM)

SERGI BRULL I COSTA

SERGI BRULL I COSTA

Som Poble-Junts-Compromís Municipal
Contacte: sbrull@pals.cat

ALEXANDRE CREIXELL HONTANGAS

ALEXANDRE CREIXELL HONTANGAS

Som Poble-Junts-Compromís Municipal
Contacte: acreixell@pals.cat

Les declaracions d'interessos i d'activitats dels membres del consistori es poden consultar a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.