Composició del consistori

El Ple municipal està constituït per un total de quatre grups municipals:

  • Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya (5 regidors/es)
  • Junts per Catalunya (3 regidors/es)
  • Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (2 regidores)
  • Compromís amb Pals (1 regidor)
CARLES PI RENART

CARLES PI RENART

Alcalde, Regidor delegat de Governació
(Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya)
Contacte: alcaldia@pals.cat

EVA SAFONT COLL

EVA SAFONT COLL

Segona tinent d'Alcaldia. Regidora delegada d'Ensenyament i Festes i Actes Populars
(Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya)
Contacte:esafont@pals.cat

XAVIER COLL I ROVIRA

XAVIER COLL I ROVIRA

Regidor delegat de Via Pública i Edificis Municipals, Innovació i Noves Tecnologies i Joventut
(Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya)
Contacte:xcoll@pals.cat

MARTÍ DURAN I BOFILL

MARTÍ DURAN I BOFILL

Regidor delegat: Urbanisme, Obres Públiques i Serveis Econòmics
(Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya)
Contacte:mduran@pals.cat

SÍLVIA MONAR I AYNIER

SÍLVIA MONAR I AYNIER

Regidora delegada de Promoció Econòmica
(Junts x Pals-Esquerra Republicana de Catalunya)
Contacte:smonar@pals.cat

SERGI BRULL I COSTA

SERGI BRULL I COSTA

Primer tinent d’Alcalde.
Regidor delegat de Grans Contractes i Platges
(Junts per Catalunya)
Contacte:sbrull@pals.cat

ALEXANDRE CREIXELL HONTANGAS

ALEXANDRE CREIXELL HONTANGAS

Regidor delegat d’Esports. Medi Ambient i Agricultura (Junts per Catalunya) Contacte:acreixell@pals.cat

MIREIA BONILLA I OLIVERAS

MIREIA BONILLA I OLIVERAS

Regidora delegada d' Acció Social. Participació Ciutadana i Cultura
(Junts per Catalunya)
Contacte:mbonilla@pals.cat

MARISOL PEREA MARTÍN

MARISOL PEREA MARTÍN

Regidora (Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés)
Contacte:mperea@pals.cat

ESTEFANÍA PERALTA RUBIO

ESTEFANÍA PERALTA RUBIO

Regidora (Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés)
Contacte:eperalta@pals.cat

NARCÍS SUBIRANA FELIU

NARCÍS SUBIRANA FELIU

Regidor (Compromís amb Pals)
Contacte:nsubirana@pals.cat