Grups municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals. 

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d’adscriure’s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

Fruit de les eleccions locals el consistori ha passat a tenir quatre grups municipals, corresponents a les quatre candidatures que van obtenir representació:

Grup municipal

Junts x Pals - Esquerra Republicana de Catalunya

Membres

Senyor Carles Pi Renart

Senyora Eva Safont Coll

Senyor Xavier Coll i Rovira

Senyor Martí Duran i Bofill

Senyora Sílvia Monar i Aynier

Portaveus

Senyor Carles Pi Renart (titular)

Senyora Eva Safont Coll (suplent)

 

Grup municipal

Junts per Catalunya

Membres

Senyor Sergi Brull i Costa

Senyora Mireia Bonilla i Oliveras

Senyor Alexandre Creixell Hontangas

Portaveus

Senyor Sergi Brull i Costa (titular)

Senyora Mireia Bonilla i Oliveras (suplent)

 

Grup municipal  PSC -CP

Membres

Senyora Marisol Perea Martín

Senyora Estefanía Peralta Rubio

Portaveus

Senyora Marisol Perea Martín (titular)

Senyora Estefanía Peralta Rubio (suplent)

 

Grup municipal

Compromís amb Pals

Membres

Senyora Maria Lluïsa Farràs Muñoz