Regidories delegades

El 8 de juliol de 2019 es dicta el Decret núm.653/2019, en virtut del qual s’efectua, a favor dels/de les regidors/es que s'hi relacionen, una delegació general d’atribucions de gestió dels assumptes de les seves respectives àrees d’actuació. Aquest Decret es publica al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 12 de juliol de 2019.

Regidor / Regidora  Àrea
Senyor Carles Pi Renart Governació
Senyora Sílvia Monar i Aynier Promoció Econòmica
Senyor Xavier Coll i Rovira Via Pública i Edificis Municipals
Senyor Xavier Coll i Rovira Innovació i Noves Tecnologies
Senyor Xavier Coll i Rovira Joventut
Senyor Martí Duran i Bofill Serveis Econòmics
Senyor Martí Duran i Bofill Urbanisme i Obres Públiques
Senyora Eva Safont i Coll Educació
Senyora Eva Safont i Coll Festes i Actes Populars
Senyor Sergi Brull i Costa Grans Contractes
Senyor Sergi Brull i Costa Platges
Senyora Mireia Bonilla i Oliveras Acció Social
Senyora Mireia Bonilla i Oliveras Participació Ciutadana
Senyora Mireia Bonilla i Oliveras Cultura
Senyor Alexandre Creixell i Hontangas Medi Ambient i Agricultura
Senyor Alexandre Creixell i Hontangas Esports