Comunicació, Participació Ciutadana i Transparència

Regidor:

Xevi Coll
Correu: xcoll@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Hores convingudes

Agència de Comunicació Intus

Pat Bassa
Correu: comunicacio@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

a) Àmbit d’actuació:

  • Comunicació
  • Participació Ciutadana
  • Transparència

CANAL DE COMUNICACIÓ PER WHATSAPP


XARXES SOCIALS AJUNTAMENT DE PALS


PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE PALS


INFORMACIONS A ENTITATS

INFORMACIÓ PER  ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES DE PALS

Com registrar una entitat?
Les associacions són entitats sense ànim de lucre, constituïdes voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Les associacions s'han d'inscriure en el Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya només a afectes de publicitat.

Un cop registrada l'entitat al Registre d'Associacions  de la Generalitat de Catalunya, podeu fer el tràmit d'inscripció de la vostra entitat al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.

Consulta el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes

DOCUMENTACIÓ:

AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONSI ENTITATS

REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS I ASSOCIACIONS CIUTADANES