Cultura

Regidora de Cultura:

Mireia Bonilla i Oliveras
Correu: mbonilla@pals.cat
Hores convingudes

 

Contacte Cultura: 

Anna Aynier
Telèfon: 972 63 73 03
Correu: cultura@pals.cat
Horari de dilluns a divendres, de 08.00 a 15.00 h. Hores convingudes


a) Àmbit d’actuació:

- Arxiu municipal.

- Sala de lectura municipal.

b) Funcions i competències:

- La planificació, gestió i execució de les polítiques de promoció, cooperació i difusió cultural.

- L’organització d’activitats i esdeveniments culturals.

- L’organització i promoció de les activitats vinculades a la diada de Sant Jordi. 

- organització de la Nit d’Espelmes i activitats culturals anàlogues.

- La gestió del patrimoni cultural municipal: col·leccions, obres d’art o de valor històric o arqueològic, documents, etcètera.

- La gestió de l’arxiu municipal.

- La gestió de la sala de lectura municipal.

- La formació d’adults.

- La interlocució amb les institucions i entitats culturals.

- La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea: arxiu municipal, sala de lectura municipal i dependències que li siguin assignades a Ca la Pruna.

- En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.