Patrimoni Històric - Artístic

L’any 1982 es va iniciar l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Des d’aleshores, s’hi ha anat afegint edificis, construccions, nuclis poblacionals, tant en la seva totalitat com en només una part, que tenen en comú un veritable interès historicoartístic de caràcter monumental, popular i tradicional. Segons la Llei 9/1993 de 30 de setembre, aquest inventari forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Català.

S’hi estableixen tres categories de protecció: 
a) Els Béns Culturals d’Interès Nacional (BCIN) són els més rellevants i es classifiquen en monument històric, conjunt històric, jardí històric i lloc històric.
b) Els Béns Culturals d’Interès Local (BCIL) són també importants des del punt de vista patrimonial malgrat no complir les condicions pròpies dels anteriors.
c) Altres, en referència a construccions, edificis i conjunts d’edificacions que tenen prou valor historicoartístic com per formar part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

El poble de Pals, com a nucli de gran rellevància històrica, apareix en aquest inventari amb les entrades següents:

- Molí de Pals (mas Tafurer) 
- Capella de Sant Antoni (dins del molí de Pals) 
- Barri del Pedró 
- Torre de les Hores 
- Muralles 
- Església de Sant Pere

De tots ells, la torre de les Hores i les muralles estan catalogades com a BCIN segons Decret de 22 d’abril de 1949, publicat al BOE el 5 de maig del mateix any. Posteriorment, segons Decret de 19 d’octubre de 1973 (publicat al BOE el 7 de novembre de 1973), el barri del Pedró també va ser declarat BCIN. És precisament, l’any 1973 que el municipi de Pals va ser guardonat amb el 1r Premi Nacional de Belles Arts.