Escola Bressol Quermany Petit

L’Escola Bressol Municipal Quermany Petit és un centre de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal(gestionat per Suara Cooperativa) que acull infants d’edats compreses entre els quatre mesos i els tres anys. A l’escola, pares i mares i equip educatiu ajuden els infants a desenvolupar la seva personalitat en un ambient motivador, harmònic, de llibertat i autonomia, tot reforçant la idea de l’escola bressol com a primer graó en el sistema educatiu.

Des del centre, a més, s’ofereix als nens i nenes i a les seves famílies un centre acollidor. Un espai còmode i segur on els infants trobin oportunitats per descobrir-se en el seu entorn natural i social, i on les famílies trobin un suport a la seva funció com a pares i mares i on es potenciï el seu paper de primers educadors dels infants. Un espai, en definitiva, integrat al municipi i exemple de convivència, participació i de cohesió familiar.

Entre les prioritats del projecte educatiu de l’Escola Bressol Municipal Quermany Petit hi ha el treball de la quotidianitat i l’aprofundiment en els moments de cura i relació. El centre proporciona un context de desenvolupament on tot el que esdevé quotidià ha de tenir per a l’infant un valor educatiu. Totes les situacions i vivències del dia a dia dels nens i nenes s’han de posar en valor en la programació i ser considerades com a activitats educatives. Així doncs, esdevenen l’eix central de l’ambient educatiu a l’escola bressol i comparteixen el seu valor formatiu amb el joc i l’experimentació promovent, així, el desenvolupament de les capacitats dels infants.

"El joc serà l'activitat privilegiada amb totes les seves variants"

 Escola Bressol Quermany Petit

HORARI

De 8 h. a 17:30 h.

QUOTES ESCOLA BRESSOL (curs escolar de setembre a juny):
Matrícula anual 85,00 €
- Opció horària A
Quota mensual jornada partida 09:00 a 12:00 i 15:00 a 17:00 149,50 €
Dinar de càtering i descans 12:00 a 15:00 140,00 € mensuals /9,50 € diaris
Dinar amb menjar de casa i descans (*) 12:00 a 15:00 70,00 € mensuals /4,50 € diaris
- Opció horària B
Quota mensual matins 09:00 a 12:00 115,00 €
Dinar de càtering i descans 12:00 a 15:00   140,00 € mensuals /9,50 € diaris
Dinar amb menjar de casa i descans (*) 12:00 a 15:00   70,00 € mensuals /4,50 € diaris
- Opció horària C
Quota mensual tardes 15:00 a 17:00  115,00 €
Dinar de càtering i descans 12:00 a 15:00   140,00 € mensuals /9,50 € diaris
Dinar amb menjar de casa i descans (*) 12:00 a 15:00   70,00 € mensuals /4,50 € diaris


- Serveis Addicionals

Servei de migdia amb càtering 12.00 a 13.00h  105€ / 6 € diaris

Hores extres esporàdiques 2,50 € per hora o fracció / fixes 30 € mensuals hora o fracció

(*) només pels nadons (Infantil 0)

 

QUOTES DEL CASALET D’ESTIU DE L’ESCOLA BRESSOL (juliol i agost):

Preu alumnes 

Matrícula i quota de material 0€
Quota mensual jornada complerta: 09:00h a 12:00h i 15:00h a 17:00h 149,50 €
Quota mensual matins: 09:00h a 12:00h 115,00 €
Quota mensual tardes: 15:00h a 17:30h 115,00 € 
Quota quinzenal jornada complerta: 09:00h a 12:00h i 15:00h a 17:00h 140,00 € 

Quota quinzenal matins: 09:00h a 12:00h 115,00 €
Quota quinzenal tardes: 15:00h a 17:30h 115,00 €
Servei de migdia amb càtering (DINAR): 12:00h a 13:00h 105,00 € mensuals /6,00 € diaris
Dinar i descans amb menjar de casa (*): 12:00h a 13:00h 60,00 € mensuals /5,00 € diaris 

Dinar i descans amb càtering: 12:00h a 15:00h 140,00 € mensuals /9,50 € diaris.

(*) només pels nadons (Infantil 0)  

Hores addicionals (**) 

Fixes mensuals: 30 € mensuals per hora i fracció 

Hores esporàdiques: 2,50 € per hora i fracció  

 Beneficis fiscals:

1. Per família nombrosa o família monoparental (degudament acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies): 10% de descompte en tots els serveis
2. Per alumnes amb certificat de discapacitat superior al 33%: 10% de descompte en tots els serveis
3. Per tenir varis fills matriculats en el mateix servei: 20% de descompte en els serveis per al 2n fill matriculat i 30 % de descompte en els serveis per al 3r i successius fills matriculats.
Aquests beneficis no són acumulables excepte en el cas de discapacitats.

 

SERVEIS
L’Escola Bressol disposa dels següents serveis:

  •  Menjador: càtering CAPGIR
  •  Casalet d’estiu: els mesos de juliol i agost el centre està obert per fer activitats d’estiu amb els infants
  •  Espai Familiar “La Tribu”: espai de joc i relació, dinamitzat per una professional de l’educació, que convida a les famílies amb infants menors de tres anys a explorar i relacionar-se entre sí i entre les diferents famílies. Els infants gaudiran del joc lliure i de diferents propostes, i els pares i mares podran compartir l’experiència d’educar mentre acompanyen els seus fills.

ESCOLA BRESSOL QUERMANY PETIT

Adreça: C/ Quermany, 20 - 17256 - Pals 
Tel. 972 66 72 98 
A/e: quermanypetit@suara.coop
Escola bressol gestionada per Suara Cooperativa
https://www.facebook.com/ebquermanypetit/timeline

Adjunts: