Informació alta activitats infantils

ACTIVITATS PER A MENORS:

Activitats Infantils: 25 euros trimestre / Matricula: 20 euros

Família nombrosa: exempt de pagament matricula
Utilització de la sala de fitness, musculació: NO està permès

Per fer l’alta a les activitats cal passar per  la Recepció del Pavelló d’esports en horari d’atenció al públic de 15h a 22h