Skatepark

El treball de restauració, ha estat una feina artesanal realitzat per una empresa 100 per 100 especialitzada en la construcció i restauració d'instal·lacions esportives per a l'ús del skateboarding, amb la reforma s’ha retornat el esplendor d’abans, mantenint l’encant del seu disseny old school.

Aquest treball de restauració ha suposat el rescat d'una de les joies més apreciades pels skaters professionals, ja que és l'única "pool” que perdura en tot el territori  català dels anys 80Actualment és l'únic bowl a la comunitat catalana d'aquesta època, el  qual podria ser catalogat com una peça d'arqueologia.

Pals ha tingut la gran sort de poder-lo recuperar i modificar, tenim en la seva vila el primer "pool" Skatepark amb "pool coping" de la província de Girona.

Per respectar i potenciar aquest estil retro, s'ha col·locat a tota la pista de "poolcoping", llosetes de piscina, les quals augmenten el efecte old retro, transportant als usuaris al patinar a les costes californianes dels anys 70, on els primers patinadors van començar a patinar transicions en piscines donant a aquells un altre tipus de sensacions, al temps que donava un altre direcció al skate.

Però, no nomes, s'ha restaurat la bowl,  sinó que s'ha fet una ampliació de la instal·lació guanyant l’alçada adequada als temps i als desitjos del nous patinadors, a més, també l’han emmotllat 100 per 100 per cobrir les necessitats dels usuaris actuals respecte a seguretat i rodament.