Grans Contractes

Regidor Grans Contractes:

Sergi Brull i Costa
Correu: sbrull@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades

 

Contacte:

Clàudia Auladell
Correu: mediambient@pals.cat 
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades

 

a) Àmbit d’actuació:

Serveis municipals bàsics.

b) Funcions i competències:

 • La gestió del de servei de recollida d’escombraries general.
 • La gestió del servei de neteja viària.
 • La gestió del servei de manteniment de l’enllumenat públic.
 • La gestió del servei de neteja d’edificis municipals.
 • La gestió dels serveis relacionats amb l’abastament d’aigua potable.
 • La gestió dels serveis relacionats amb l’evacuació i depuració de les aigües residuals.
 • La gestió dels serveis de recollida selectiva de residus.
 • La gestió dels serveis de tractament de residus.
 • La gestió de la deixalleria municipal.
 • La gestió d’altre patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta Alcaldia, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.