Certificat digital idCAT Mòbil

Servei d’identificació digital proporcionat pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, basat en el lliurament d’una contrasenya d’un sol ús a un telèfon mòbil.

El procés de registre en línia és accessible des de l'adreça: https://idcatmobil.seu.cat.

1- L’opció ‘Alta sense certificat’ la poden utilitzar només les persones que tinguin nacionalitat espanyola.

  • Aportant el número i la data de caducitat del DNI, la data de naixement i el codi de barres (darrera) de la Targeta Sanitària que lliura el CatSalut. 

En la pantalla següent es demanarà el telèfon mòbil, a efectes d'identificació i gestió d'avisos, així com el correu electrònic i el codi postal. Posteriorment, s'enviarà una contrasenya d'un sol ús al mòbil informant que s'haurà d'introduir per finalitzar l'alta al registre.

Les persones que es registrin en línia i sense certificat rebran una carta en què se'ls informarà de l'alta en el fitxer Seu electrònica. Es trametrà en el domicili en què constin al padró. Aquesta és una mesura addicional per garantir la no suplantació.

El registre presencial en aquestes oficines és obligatori per a les persones que NO tenen la nacionalitat espanyola. Us heu d’adreçar a una de les Oficines d’Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya següents:

  • Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona
    Pl. de Pompeu Fabra, 1 (Edifici Santa Caterina)
    17002 Girona (Gironès) 

Com obtenir l’idCATMòbil amb targeta de identitat d'estranger i targeta sanitària:
https://youtu.be/2fdtawQzQ-E

Cómo obtener el idCATMóvil con tarjeta de identidad de extranjero y tarjeta sanitaria: https://youtu.be/2fdtawQzQ-E

How to obtain idCAT Mòbil with a TIE and Health Card:
https://youtu.be/QUAy51h7KZ0

Com obtier er idCAT Mòbil damb targeta d'identitat d'estrangèr e targeta sanitària:
https://youtu.be/YIRmPGUlWcE

كيفية الحصول على IDCATMòbil بواسطة بطاقة هوية الأجانب و البطاقة الصحية.

https://youtu.be/VY_ZxAdZfy8ç