Control d’incidències telefòniques

Li proporcionarà la seva companyia telefònica

Cal omplir el camp amb el seu número de telèfon, per, si s'escau contactar amb vostè.

“Les dades que ens proporciona seran incorporades al fitxer d’averies de telefonia, creat per l’Ajuntament de Pals amb finalitats de gestionar la seva incidència. No seran cedides a terceres persones sense el seu consentiment. L’Ajuntament entén que, en omplir aquest formulari, atorga el seu consentiment per a portar a terme aquest tractament. En qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, tot adreçant-se a l’àrea de Noves Tecnologies de l’Ajuntament.”