Incidències TV

Les operadores de telefonia mòbil estan implementant, progressivament, la tecnologia anomenada 4G que pretén, bàsicament, aconseguir connexions mòbils de molt alta velocitat, millorar la cobertura a l'interior dels edificis i aconseguir majors nivells de penetració geogràfica, en particular a les zones rurals.  Aquesta tecnologia utilitza les mateixes freqüències que la televisió la qual cosa podria provocar alguns problemes amb la recepció del senyal de la TDT.

També els habitatges i els edificis propers a les estacions de telefonia mòbil podrien patir alguna incidència.les operadores de telefonia han habilitat un servei per resoldre els problemes que hi puguin haver i minimitzar els efectes negatius d’aquest avenç tecnològic.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme mitjançant la gestora "llega800", s'encarregarà de solucionar gratuïtament qualsevol afectació en la recepció de la TDT motivada per les emissions de la tecnologia 4G.

Els ciutadans que visquin a l'àrea de potencial afectació, rebran una comunicació on se’ls informarà que podran sol·licitar gratuïtament, l'adaptació de l'antena del seu edifici per tal d’evitar les possibles incidències causades per la imminent encesa d'un node 4G en la banda de 800 *Mhz.

Els ciutadans podran demanar, sense cap cost, que un tècnic de la gestora “llega800” els  instal·li un filtre a l’antena,  trucant al

Telèfon de contacte:  900 833 999

Horari: de dilluns a dissabte, de 9:00h a 22:00h

Web: www.llega800.es