Sol·licitud certificat digital

1. Emplenar el formulari, s’ha de fer  amb el navegador Explorer o Mozilla.
(una vegada tinguem el certificat digital el podrem fer servir amb qualsevol navegador web)

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/solicitar-certificado

Una vegada s’hagi  completat la sol·licitud del seu certificat ja estarà en possessió del CODI de sol·licitud.

2. El sol·licitant del certificat haurà d'anar personalment a una Oficina de Registre de hisenda per tal d'acreditar la seva pròpia identitat.  Amb Cita prèvia Hisenda. https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion

Caldrà portar el Codi de sol·licitud i el seu DNI

3. Un cop hagi acreditat la seva identitat en una Oficina de Registre, ja podrà descarregar i instal·lar el certificat fent ús del seu codi de sol·licitud i accedint aquest link:  (MOLT IMPORTANT: Per tal de descarregar el certificat, ha de fer servir el mateix ordinador, el mateix navegador i el mateix usuari amb què va fer la sol·licitud inicial i introduir les dades requerides exactament tal com les va introduir llavors.)

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/persona-fisica/obtener-certificado-software/descargar-certificado

 

RECOMANEM a tots els usuaris que facin una còpia de seguretat del certificat en un dispositiu d'emmagatzematge extern.

Un cop hagi exportat el certificat i hagi fet la còpia de seguretat, podrà conservar-lo en el dispositiu que triï (per exemple, en disc dur, nuvol o USB ). D'aquesta manera, encara que el seu Pc  resulti danyat i el perdi, podrà continuar fent ús del Certificat Digital.

Recordi que quan faci la còpia de seguretat se li demanarà una contrasenya per protegir l'arxiu que es genera (extensions ".pfx" o ".p12"). Ha de custodiar aquest arxiu i la contrasenya, ja que en un futur se li sol·licitarà per poder reinstal·lar el Certificat.