Participació Ciutadana

Regidora:

Mireia Bonilla i Oliveras
Correu: mbonilla@pals.cat
Hores convingudes

 

Contacte:

Lídia Pera Serrat
Correu: participaciociutadana@pals.cat
Tel: 972 63 61 61


a) Àmbit d’actuació:

  • Participació Ciutadana.

b) Funcions i competències:

  • L’organització de processos de participació ciutadana en tots els àmbits i en col·laboració amb les àrees directament implicades.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.