Platges

Regidor:

Martí Duran
Correu: mduran@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari visites: Hores convingudes

Contacte:

Mariona Virgili
Correu: mediambient@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades


 CALENDARIS:

 • Temporada de platja amb caràcter general: del’1 de maig al 31 d’octubre.
 • Salvament i vigilància: del 15 de juny al 30 de setembre.
 • Abalisament de la platja: de l’1 de juny al 30 desembre.
 • Serveis de temporada: obligatori del 15 de juny al 15 de setembre, ambdós inclosos. Possibilitat de prestar servei de l'1 de juny al 30 de setembre.
 • Pesca: de 20h a 8h.
 • Gossos: no permesos entre el 15 de març i el 15 d’octubre segons OOMM.
 • Varada municipal: del 15 de juny al 30 setembre, enviar correu a mediambient@pals.cat o trucar al 972 63 61 61

a) Àmbit d’actuació:

 • Platges.

b) Funcions i competències:

 • La gestió de les competències municipals relacionades amb el litoral.
 • El manteniment i protecció de l’espai marítim i marítim-terrestre.
 • Els serveis de temporada a les platges, inclosos el socorrisme i el salvament.
 • Les ocupacions temporals de les platges, incloses les activitats esportives i nàutiques.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.