Platges

Regidor Platges:

Sergi Brull i Costa
Correu: sbrull@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades

Contacte:

Clàudia Auladell
Correu: mediambient@pals.cat 
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades


a) Àmbit d’actuació:

  • Platges.

b) Funcions i competències:

  • La gestió de les competències municipals relacionades amb el litoral.
  • El manteniment i protecció de l’espai marítim i marítim-terrestre.
  • Els serveis de temporada a les platges, inclosos el socorrisme i el salvament.
  • Les ocupacions temporals de les platges, incloses les activitats esportives i nàutiques.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.