Carta de Serveis de la Policia

La Carta de Serveis de la Policia Local de pals és un document públic, amb el qual l’organització explica al ciutadà els seus drets respecte de la prestació del servei policial, quins són els diversos serveis que ofereix la policia, quin serà el nivell d’atenció que pot esperar, i finalment, amb quina finalitat serà atès.

Les cartes de serveis són, doncs, documents a través dels quals les diverses unitats del cos de policia informen públicament als ciutadans sobre els serveis que gestionen, els compromisos de qualitat en la seva prestació i, finalment, algunes inclouen els drets i deures del ciutadà.

Les cartes de serveis acompleixen dos objectius:

  1. Facilitar als ciutadans l’exercici efectiu dels seus drets, informant-los sobre el nivell de qualitat que poden esperar dels serveis.
  2. Comprovar el grau de compliment per part de l’organització dels compromisos assumits i fomentar la millora contínua per tal d’augmentar el grau de satisfacció dels ciutadans. 

Adjunts: