Denúncies On-line

No es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què hi hagi hagut violència física en les persones. Tampoc es pot denunciar per aquest sistema cap fet en què la víctima hagi vist als autors o estigui en condicions d'identificar als autors.

La vostra denúncia estarà disponible perquè la signeu a la comissaria que escolliu quan acabeu la introducció de les dades.

Indiqueu la referència de la vostra denúncia a la comissaria i sereu atès/atesa immediatament. No haureu d'esperar torn.

Després de llegir les instruccions d'ús, podeu accedir a l'oficina virtual de denúncies mitjançant el següent enllaç:

Oficina virtual de denúncies per Internet:  ENLLAÇ