Què cal fer si...?

Àmbit General

Pateixo problemes de soroll

 • Si teniu problemes relacionats amb sorolls provinents de la via pública o d'un domicili o establiment, i considereu que no s'ajusten a la normativa municipal, feu el següent:
   • Intenteu localitzar el focus del soroll i, en primer terme, dialogueu amb la persona responsable de la molèstia.
   • En cas que no aconseguiu que el soroll desaparegui, truqueu a la Policia Local per tal de solucionar el problema al moment.
   • Si tot i l'actuació policial al moment, es perllonguen les molèsties que patiu, presenteu un escrit a l’Ajuntament, reflectint que hi ha hagut una intervenció policíaca i aportant-hi tot tipus de prova que pugueu adjuntar per demostrar els fets ocorreguts.

He trobat o he vist un gos abandonat

 • Si heu vist un gos que pot estar abandonat o perdut, truqueu a la Policia Local. La Policia ho comprovarà, intentarà localitzar el propietari del gos mitjançant la lectura del microxip o avisarà el servei de recollida d'animals abandonats si fos necessari.

He vist un cotxe que podria estar abandonat

 • Podeu trucar a la Policia Local i, quan sigui possible, s’enviarà un agent per comprovar l’estat del vehicle i si ha estat robat s’avisarà el propietari o en cas contrari se’n farà el seguiment per si pogués estar abandonat.
 • El procés per retirar un vehicle que podria estar abandonar no és immediat. La llei prescriu uns terminis que es perllonguen durant unes setmanes.
 • Només es podrà retirar immediatament un vehicle abandonat en casos molt concrets (vidres trencats, manca de rodes, obert, ...).

Necessito un informe d'una actuació de la Policia Local

 • Podeu demanar un informe sobre una actuació de la Policia Local mitjançant escrit dirigit a l’Ajuntament.

Vull fer una queixa, suggeriment o mostrar agraïment per una actuació de la Policia Local

 • Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Policia Local, on us atendrà un comandament, escoltarà el que digueu i us oferirà un imprès per tal que ho pugueu exposar per escrit. Si ho desitgeu, rebreu una resposta en el termini màxim de 15 dies.
 • També podeu realitzar les vostres queixes i suggeriments mitjançant un correu electrònic dirigit a la Policia Local ( policialocal@pals.cat).

Al meu carrer hi ha un fanal que no funciona

 • Podeu comunicar-ho per telèfon o correu electrònic a la Policia Local o a l’Ajuntament.

Una persona ha trucat a casa meva i diu que és operari de la companyia de gas i ve a fer-me la revisió

 • Hem de saber que la comprovació tècnica obligatòria (revisió periòdica) és cada 5 anys per a gas butà i 5 anys per a gas natural. Pel que fa a Gas Natural, té el monopoli de les revisions, per tant, només les pot fer la mateixa empresa. Sempre ens hem d'assegurar que hagi passat el temps necessari per fer una nova revisió. Si no ha caducat el certificat, no tenim cap obligació de fer-la.
 • La revisió genera un document anomenat Certificat de Revisió Periòdica, estès per la persona autoritzada (ha de tenir carnet d'instal·lador de gas) que ha dut a terme la revisió. També s'hi especifiquen les condicions en què es troba la instal·lació i, si s'escau, la correcció dels defectes que podien haver-s'hi trobat. El lliurament del Certificat obligatori va implícit en el cost de la revisió. A més a més, el document ens servirà per controlar la periodicitat de les revisions i sempre s'ha de guardar l'últim fins que no ens toqui torna a fer la nova revisió.
 • La revisió només la pot fer un instal·lador autoritzat o empresa instal·ladora autoritzada, per això sempre els hem de demanar el carnet acreditatiu autoritzat per la Direcció General d'Energia i Mines (DGEM) on figura el nom seu i el DNI i el nom de l'empresa on treballa i el seu registre.
 • Sempre, abans de permetre l'entrada a casa nostra, hem de comprovar la identitat del instal·lador telefonant a la Direcció General d'Energia i Mines (DGEM) 93 484 94 00. Horari de 8 a 15 hores de dilluns a divendres i els dimarts de 4 a 2/4 de 7h (durant tot l'any, però, no treballem els dimarts a la tarda durant els mesos de juny, juliol, agost i setembre). Un cop ens hem informat de l'esmentat anteriorment, hem de preguntar què ens costarà la revisió (ja que el preu no està fixat) i, si ens sembla correcte, decidirem si volem els seus serveis o els d'una altra empresa, ja que som lliures d'escollir tant l'empresa com l'instal·lador. El més segur és treballar amb un instal·lador de confiança sempre que aquest disposi del carnet de gas.
 • En gas butà no son revisables els aparells movibles com una estufa o una cuina (aquelles que es poden separar de la paret). En aquests aparells, nosaltres mateixos podem canviar la goma quan estigui caducada. Si el regulador es fa malbé el podem adquirir en una ferreteria. Si amb tot això no funcionés l'estufa o la cuina, hauríem de trucar als serveis d'assistència tècnica de la marca de l’aparell.
 • Si malgrat aquestes instruccions caiguéssim en algun engany, cal denunciar els fets a la Direcció General d'Energia i Mines, al carrer de Provença, 339 (08037) de Barcelona, telèfon 93 484 94 00, mitjançant un escrit explicant els fets i adjuntant fotocòpia de tots els documents que l'empresa instal·ladora us hagi lliurat. Això serveix per iniciar un expedient sancionador per poder retirar el carnet a l'instal·lador i el registre a l'empresa.
 • També, si considereu que heu estat víctima d’una estafa, podeu denunciar-ho a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra, com qualsevol altre delicte o falta penal.
 • Si no es pot fer la consulta telefònica per esbrinar si l'empresa que es presenta a casa de l'usuari està autoritzada o no i com treballa, no se l'ha de deixar entrar i se'ls ha de demanar que tornin un altre dia. És de suposar que, si van de bona fe, tornaran.

Seguretat Ciutadana 

Quan puc venir a denunciar un fet?

 • L’oficina de la Policia Local us atendrà de dilluns a divendres, de 8 a 15h del matí.
 • Fora d’aquest horari, si desitgeu formalitzar una denúncia, ho haureu de fer en una comissaria de Mossos d’Esquadra.
 • He patit un robatori sense violència ni danys. Què puc fer?
 • Si succeeix al moment, i podeu , truqueu a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra per tal que una dotació policial intervingui i pugui identificar l'autor. Si no és possible, adreceu-vos a qualsevol comissaria de policia, amb la vostra documentació personal identificativa per denunciar els fets.
 • També podeu denunciar online a l’enllaç de la nostra pàgina web i després atansar-vos a signar les diligències a qualsevol oficina de la Policia de Catalunya.

M'han robat el ràdio-CD del cotxe trencant un vidre, el pany, la porta...

 • Apropeu-vos amb el vehicle fins a les dependències policials per tal que els agents puguin comprovar els danys que heu patit.
 • Si ja heu reparat el vehicle, aporteu factures de la reparació.
 • Aporteu factures, fotografies, o qualsevol document dels objectes sostrets per facilitar la tasca policial de recuperar-los.
 • A més, porteu la vostra documentació personal i del vehicle fins a dependències policials, on hauran de cursar la denúncia corresponent.

He perdut o m'han robat els documents. Què puc fer?

 • En aquest cas, podeu denunciar els fets. Intenteu portar qualsevol document que us pugui identificar si heu perdut o us han robat la documentació.

M'han causat danys en una propietat

 • Si es tracta d'una propietat truqueu a la Policia Local o als Mossos d’Esquadra per comunicar els fets.
 • Una dotació policial vindrà al més aviat possible per tal de comprovar els danys. Un cop acabada aquesta diligència, aneu a dependències policíaques, i aporteu factures, pressupostos, fotografies dels danys que heu patit, etc. No oblideu portar la vostra documentació personal.
 • Si actueu com a president d'una comunitat de propietaris, aporteu la documentació que us acrediti com a tal.

Tinc un contracte (de lloguer, arres, compravenda, ...) que no ha complert l'altra part. Puc denunciar aquest fet davant la Policia Local?

 • Aquest tipus de fets, en esdevenir-se dret privat, estan regulats pel Codi Civil. La Policia Local no pot donar curs a aquest tipus de denúncies ja que no és competent.
 • Hauran de cursar la denúncia corresponent davant els Jutjats de Primera Instància.

Accidents de Trànsit

He patit un accident de trànsit i la persona ha marxat sense donar-me les seves dades

 • Truqueu a la Policia Local per informar del fet.
 • Agafeu tota la informació que pugueu del vehicle que us ha causat els danys.
 • Us podeu adreçar fins a les dependències policials per denunciar administrativament el vehicle, si en desconeixeu el conductor.
 • Informeu a la vostra companyia de totes les dades. Expliqueu com ha anat l'accident i doneu-los totes les dades del vehicle/s contrari/s per tal de començar els tràmits amistosos o legals corresponents.

La Policia Local ha vingut al lloc de l'accident, però jo no en tinc cap dada

 • Us podeu adreçar fins a dependències policials, on se us lliuraran les dades de totes les parts implicades en l’accident (matrícules dels vehicles i dades de l’assegurança obligatòria).

Vull el full d'informe tècnic que ha la Policia Local

 • Els agents de la Policia Local sempre que actuen en un accident de trànsit fan un informe tècnic. Si heu patit un accident, informen la vostra companyia d'assegurances.
 • Les companyies seran les que valoraran si es fa necessària la sol·licitud de l'informe tècnic, si no s'arriba a una situació clara de les causes que han provocat l'accident.
 • Si la companyia d’assegurances necessita l’informe, el demanarà a la Policia Local abonant les taxes establertes.

Violència de Gènere

La meva parella em pot denunciar per abandonament de la llar si marxo de casa?

 • El delicte d'abandonament de la llar no existeix. Només existeix el delicte d'abandonament de família. Això vol dir que la víctima pot marxar del domicili sempre i que no deixi desprotegits els fills o familiars al seu càrrec.

He sofert una agressió però no tinc lesions visibles. Cal que vagi a un centre mèdic?

 • Sí, qualsevol agressió física és considerada com a violència. Cal que la víctima es traslladi a un centre mèdic per tal que li siguin valorades les lesions i en quedi constància.

La meva parella em diu que si em separo no em deixarà veure els meus fills. És veritat?

 • Aquesta frase és molt freqüent en una parella amb problemes de violència de gènere. Tant la tutela, com el règim de visites, ús de l'habitatge familiar, pensió d'aliments als fills i pensió compensatòria al cònjuge més desprotegit, repartiments dels bens en comú, etc. els determina el jutge.

És molt probable que, quan em separi, ell em faci la vida impossible

 • Cal que a la denúncia per violència de gènere demanen l’Ordre de Protecció i expliquen els motius de forma entenedora. Si se us concedeix, el jutge especificarà a quants metres té prohibit acostar-se l’agressor i si hi ha prohibició de comunicacions per qualsevol mitjà.
 • En cas que l’agressor se us acosti de manera intencionada, o s'hi posi en contacte, tenint concedida d’Ordre de Protecció, podeu avisar qualsevol servei de Policia, que detindrà l’agressor, per incompliment de la resolució judicial de prohibició d’apropament o a la formulació de la denúncia corresponent.

Puc canviar el pany de la porta per evitar que l'agressor/a pugui accedir a la llar?

 • Legalment no està permès el canvi del pany de la porta sense que el Jutge atribueixi l'ús del domicili familiar a la víctima. Si corren perill, demanin una ordre de protecció al més aviat possible.

Què puc fer si ell/a no em passa la pensió?

 • Podeu denunciar el pare i la mare dels vostres fills si l’impagament s'esdevé dos mesos consecutius o quatre alterns, ja que està considerat com a delicte en el Codi Penal.
 • En aquest cas heu de plantejar l'execució de la sentència de separació i mesures establertes. El jutjat estarà obligat a informar al progenitor dels menors del pagament de l'import establert. El jutge pot aprovar mesures d'embargament de nòmina o altres béns.

Si el pare/mare dels meus fills no paga la pensió d'aliments, podeu visitar o emportar-vos els nens?

 • Si el pare o mare no fa efectiva la pensió d'aliments SÍ que té dret de veure els seus fills. Són drets i obligacions de diferent compliment.

Sóc estranger. Tinc els mateixos drets?

 • Sí, els mateixos drets i obligacions. Tota persona que visqui a l'Estat espanyol pot formular denúncia per violència de gènere amb les mateixes garanties processals que un ciutadà/na espanyol/a.