Promoció Econòmica, Turisme i Mercats

Regidora:

Eva Safont
Correu: esafont@pals.cat
Hores convingudes

Contacte:

Rosa M. Pedret
C/Hospital,  22  - 17256 Pals

Telèfon de contacte: 972 63 61 61 - 972 63 73 80 
Correu: rosa@pals.cat    
www.visitpals.com


a) Àmbit d’actuació:

 • Turisme.
 • Comerç.
 • Ocupació.
 • Empresa.

b) Funcions i competències:

 • La promoció dels recursos més destacats del municipi: entorn paisatgístic, patrimoni històric, el món de l’arròs, la gastronomia i les empreses turístiques, comercials i de serveis.
 • El disseny, organització, coordinació i difusió dels actes i esdeveniments de caire turístic que s’organitzen al municipi.
 • La planificació, gestió i execució de les polítiques de promoció econòmica i desenvolupament local.
 • La realització d’activitats de formació i capacitació professional.
 • La gestió i la coordinació dels mercats, les fires i altres esdeveniments vinculats directament a l’activitat comercial del municipi.
 • La representació de l’Ajuntament i interlocució amb els agents econòmics i socials.
 • La gestió del Club de la Feina i altres serveis vinculats a les polítiques d’ocupació.
 • La gestió i l’atenció ciutadana en matèries relacionades amb les seves atribucions.
 • La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea: oficines i punts d’informació turística, Torre de les Hores i dependències assignades a Ca la Pruna.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

Consulteu els horaris actualitzats de les oficines de turisme i la Torre de les Hores ( www.visitpals.com )

TRÀMITS DESTACATS:

Presentació de pressupostos
https://pals.eadministracio.cat/catalog/t/e0788f28-bfb0-4472-b092-1902d6fdeed7

Queixes, Suggeriments i Consultes
https://pals.eadministracio.cat/catalog/t/70255981-e742-472f-bc50-71035be9c86c