Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic

COM ES FA EL TRÀMIT?

  1. Fer el pagament de la taxa d’habilitació de l’habitatge d’ús turístic (ALTA: 60 € CANVI DE PROPIETARI: 30 €) 
    al nº de compte de La Caixa: ES60 2100 8125 1623 0003 6606 Codi entitat 0620290  
    Indiqui en el concepte nom i cognom del propietari seguit del número d'habitatge d'ús turístic (HUT)
  2. Disposar del rebut de pagament.
  3. Disposar de la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge 
  4. Disposar del rebut del IBI
  5. Emplenar el formulari de comunicació d’alta d’habitatge d’ús turístic. 

Més informació: info@pals.cat

La manca de dades o inexactitud comportarà la ineficàcia de la comunicació.

Observacions: per efectuar el tràmit de canvi de titular, cal omplir una instància genèrica que trobareu a la seu electrònica.